Høyland bedt om å holde foredrag i Haugesund.

Høyland ungdomsskole var invitert til å si litt om hvordan skolen jobber med miljø og inkludering på en konferanse i Haugesund forrige uke. Torsdag 13. september var Rektor Vigdis, Arild og Trude på plass sammen med 250 deltakere. Det var mange interessante foredrag om hvordan vi kan forebygge ekstremisme og utenforskap. Høyland ble invitert blant annet på grunn av at skolen vant Benjaminprisen i 2017.

Tekst: Arild Nyvoll – Foto: Trude Lea