Gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv.

I følge læreplanen i naturfag skal elevene «gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv». I den forbindelsen jobber vi nå, på 10.trinn, med arvestoffet DNA! Hva er vel da bedre enn å bruke seigmenn?