Innkalling til møte for klassekontakter og FAU Høyland ungdomsskole skoleåret 2018/2019

Sted: Personalrommet
Tid: Torsdag 13.09.2018
Kl.: 18.00 – 19.30

Agenda: Presentasjon /Presentasjon av FAU
Høyland ungdomsskole 2018/2019 Kort gjennomgang av rutiner for   brukermedvirkning. Og årshjul.
Hva kan foresatte bidra med for å gjøre Høyland ungdomsskole til en enda bedre skole?

Trinnene setter seg sammen og planlegger felles arrangement.  

Lussekatter (8.trinn), juleball (10.trinn) og 10.klassefest(9.trinn)

Ta gjerne med innspill!

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Vigdis Vatne
Rektor

Irene Ottøy Kristiansen
Avdelingsleder

Last ned invitasjon som pdf her: Klassekontaktsamling 2018