Bruk Hue besøker HUS

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing, og vi er glade for å få besøk av dem i september 2018.

Torsdag 06.09.2018:
11.00 for 6. trinn
12.00 for 7. trinn
12.00 for 8. trinn
18.00 felles for foresatte

BRUK HUE – SKOLEKAMPANJE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET

  • Digital mobbing er dessverre et problem i Norge. 15 prosent av barn og unge mellom 9 og 16 år opplever å bli mobbet på nett (Medietilsynet, 2016). Denne problemstillingen ønsket Bruk Hue-partnerne å ta tak i da de i 2009 utviklet kampanjen.
  • Bruk Hue er drevet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten. Det er en dialogbasert skoleturné som legger vekt på deltakelse fra både foreldre og elever.
  • Turneen gir konkrete råd om hvordan både barn og foreldre kan bekjempe digital mobbing og andre utfordringer på sosiale medier og Internett. Målet er å gjøre både barn, ungdom, foreldre og lærere mer bevisste på hva digital mobbing er, hva som kan skape mobbesituasjoner, hva man bør unngå og hvilke psykiske og juridiske konsekvenser digital mobbing kan få.
  • Siden oppstarten høsten 2009 og frem til nå har turneen besøkt snart 1300 skoler, nesten 300.000 elever og over 60.
  • 7 av 10 barn og unge forteller at de står bedre rustet til å håndtere digital mobbing etter at Bruk Hue har vært på besøk. 9 av 10 foreldre sier de lærte noe de ikke visste fra før. 3 av 4 elever spør nå om lov før de legger ut bilder av andre. 9 av 10 lærere mener Bruk Hue kan forhindre nye tilfeller av nettmobbing.

Tilgang til nett og mobil har de siste årene skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre opplever vi at slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke ny teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til ”gammeldags” mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten og ønsker å bekjempe mobbing, og har utarbeidet en egen skoleturné der denne problematikken blir belyst. Målet er at kampanjen forebygger digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner.

Bruk Hue-turneen startet opp høsten 2009, og har siden den gang besøkt snart 1300 skoler, nesten 300.000 elever og over 60.000 foresatte.

Fakta om Bruk Hue kampanjen

Fakta om samarbeidspartnerne

Fakta om nettmobbing