Høyland fikk ministerbesøk

I forbindelse med tildelingen av Benjaminprisen til Høyland Ungdomsskole, kom kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner på besøk hos oss. Her fikk han et større innblikk i noen av de prosjektene vi jobber med.

Tekst: Trond Marius Martinsen   Foto: Kenneth Stevenson

Sanner og ordføreren var til stede og fikk se filmen som ble laget i forbindelse med Benjaminprisen. I denne filmen, uttaler elever seg om skolens miljø, trivsel og arbeid som er gjort med tanke på inkludering. Filmen viser også deler av språkmangfoldet som finnes på Høyland. Her på skolen har vi hatt fokus på rasisme, fordommer og hvordan vi kan arbeide med holdninger.

Jan Tore Sanner gratulerte Høyland med Benjaminprisen, og understreket det viktige ved inkluderingsarbeidet. – Jeg har tro på å løfte frem de gode eksemplene, sa ministeren. Sanner understrekt inntrykket av at Høyland er flinke til å snakke om det som er utfordrende i skolemiljøet. Han skal ta initiativ til en stor nasjonal konferanse, der alle skoler som har fått Benjaminprisen skal være representert. – Dette vil Høyland bli en del av, og jeg tenker at skoler andre steder i landet kan lære noe av det arbeidet dere har gjort, sa Sanner.

PROSJEKTENE
Sanner fikk også møte elevgrupper som presenterte noen av de mange gruppene vi arbeider med på Høyland.

DEMBRA handler nettopp om å jobbe for forståelsen av demokrati og bekjempelse av rasisme og diskriminering. I samtale med ministeren la elevene vekt på at det er viktig med aksept for ulike meninger, og gode bånd til lærerne.

FLEXID har fokus på flerkulturell bakgrunn, og ulike sider ved vår identitet.

ELEVRÅDET var også representert. De spiller en viktig rolle med tanke på et levende demokrati på skolen. Forståelsen av demokratiske spilleregler er en viktig del av det holdningsskapende arbeidet.

Både elever og ansatte er stolte av Benjaminprisen. Dette var en fin anledning til å formidle hva som ligger bak anerkjennelsen. Vi ser frem til en konferanse sammen med andre skoler, og takker kunnskapsminister Jan Tore Sanner for besøket og gode ord på veien videre.