Ukeplaner – 10. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

10A

Uke: 2122232425

10B

Uke: 2122232425

10C

Uke: 2122232425