Ukeplaner – 10. trinn

Opplegg for hjemmeskole er lagt ut under de respektive ukene.
Ukeplanene oppdateres senest kl. 19:00 før den aktuelle dagen.

10A

Uke: 11 1213 14 – 16

10B

Uke: 11 1213 14 – 16

10C

Uke: 1112 13 14 – 16