10. trinn

Velkommen til informasjonsmøte om videregående opplæring for foresatte og elever.

Sted: Personalrom, Høyland Ungdomsskole

Tidspunkt:

  • 10A – tirsdag 08.01, kl.18.00 – 19.30
  • 10B – tirsdag 08.01, kl.19.45 – 21.15
  • 10C – onsdag 09.01, kl.18.00 – 19.30
  • 10D – onsdag 09.01, kl.19.45 – 21.15
  • 10E – tirsdag 15.01, kl.18.00 – 19.30

Agenda:

  • Generell informasjon om videregående opplæring
  • Søknadsprosessen
  • Informasjon om eksamen til våren

Felles informasjonsmøte om videregående opplæring for elever og foresatte skal sikre at alle får den samme informasjon. Møtet er obligatorisk for elevene, men det er viktig at foreldrene også er med. Elevene vil få avspasering for møtetiden, i tilknytning til eksamen til våren.
Det er viktig å huske at det er eleven som er ansvarlig for å søke videregående opplæring, men skolen skal bistå eleven og foresatte i prosessen.
Ta kontakt med undertegnede dersom tiden ikke passer.

Vh
Irene Ottøy Kristiansen, 
Avd. leder 10.trinn

Margaret Engseth
YOU-rådgiver

Her kan du se presentasjonen som ble vist på foreldremøte for 10. trinn.